Законодавчі та інституційні основи - страница 3* - розраховано, виходячи із офіційного обмінного курсу долара США, встановленого Національним банком України станом на грудень відповідного року.

Кошти, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, повинні використовуватися винятково на наступні цілі:

- освоєння земель для сільськогосподарських і лісогосподарських потреб;

- поліпшення сільськогосподарських і лісових угідь;

- охорону земель відповідно до розроблених програм та проектів землеустрою.

Використання цих коштів на інші цілі не допускається.


Нормативи втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню в розрізі регіонів, а також порядок їх визначення затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.1997 № 1279.


6.4 Фінансування з Державного бюджету України щодо впровадження КБОООН


Відповідно до статті 5 КБОООН, Україна виділяє фінансові ресурси з Державного бюджету для боротьби з деградацією земель та опустелюванням, виходячи з конкретних обставин і можливостей. Фінансування здійснюється в рамках постійних бюджетних програм Державного бюджету України, а також Державних цільових програм відповідного спрямування, які розраховані на визначений період.

Інформацію про заплановані витрати з Державного бюджету України у 2002–2005 роках на фінансування заходів щодо впровадження КБОООН у розрізі ключових бюджетних програм приведено у таблиці 6.4.

Дані наведено із зазначенням державних органів, які є головними розпорядниками відповідних коштів.

Таблиця 6.4

Витрати з Державного бюджету України в 2002 – 2005 роках у рамках ключових бюджетних програм щодо впровадження КБОООН (тис. грн.)Назва бюджетної програми

(КПКВ КФКВ)*

2002

2003

2004

2005
^ Міністерство охорони навколишнього природного середовища України

Моніторинг навколишнього природного середовища, створення систем і банків екологічної інформації (2401210 - 0511)

475,0

5300,0

6335,0

6455,0

Запобігання та зниження рівня забруднення навколишнього природного середовища (2401220 - 0511)

3046,5

9918,0

3474,2

2950,0

Заходи щодо створення і збереження природно-заповідного фонду, ведення кадастрів тваринного і рослинного світу, Червоної книги (2401160 - 0520)

13182,8

13289,7

14473,4

17719,5

Формування національної екологічної мережі (2401260 -0520)

826,0

1000,0

1000,0

2000,0

Міністерство аграрної політики України

Докорінне поліпшення земель підприємств агропромислового комплексу (2801170 - 0421)

4000,0

3650,0

10000,0

10000,0

Агрохімічна паспортизація земель сільськогосподарського призначення (28011800 - 421)

2000,0

2000,0

2000,0

5000,0

Заходи щодо охорони та захисту, раціонального використання лісів, наданих у постійне користування агропромисловим підприємствам (2801260 - 0422)

9528,3

10030,0

15255,0

15500,0

Фінансова підтримка підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів комерційних банків (короткострокових кредитів) (2801240 - 0421)

150000,0

75000,0

100000,0

350000,0

Фінансова підтримка селянських (фермерських) господарств (через механізм мікрокредитування) (2801230 - 0421)

12000,0

13500,0

13000,0

27250,0

Фінансова підтримка агропромислових підприємств, що знаходяться в особливо складних кліматичних умовах (2801280 - 0421)

5000,0

4000,0

70000,0

20000,0
^ Державне агентство земельних ресурсів України

Створення протиерозійних гідротехнічних споруд та рекультивація порушених земель (2406040)

3730,0Збереження, відтворення та забезпечення раціонального використання земельних ресурсів (5101040 - 0511)3800,0

4500,0

5000,0

Видача державних актів на право власності на землю у сільській місцевості та розвиток системи кадастру (5101600 - 0421)197655,0

31674,2

34647,7

Видача державних актів на право власності на землю та їх реєстрація (2406600)

93724,5Проведення земельної реформи (5101030 - 0421), (2406030 – у 2002 році)

35641,0

35641,0

33303,0

28053,0
^ Державний комітет лісового господарства України

Ведення лісового і мисливського господарства, охорона і захист лісів у держлісфонді (1901060 - 0422) (2404060 - у 2002 році)

89179,7

96693,6

119401,5

147470,2

Створення захисних лісових насаджень та полезахисних лісосмуг (1901070 - 0511) (2404070 - у 2002 році)

15065,6

4000,0

8600,0

13100,0

Збереження природно-заповідного фонду (1901080 - 0520) (2404080 - у 2002 році)

6350,4

8918,6

10383,4

13910,6
^ Державний комітет України по водному господарству

Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь (5001070 - 0511) (2405070 - у 2002 році),

37 174,0

32042,2

13200,0

38865,3

Ведення водного кадастру, паспортизація, здійснення радіохімічного та гідрологічного моніторингу водних об’єктів комплексного призначення, водогосподарських систем міжгалузевого та сільськогосподарського водопостачання (2405060)

5066,0Ведення державного моніторингу поверхневих вод, водного кадастру, паспортизація, управління водними ресурсами (5001060-0511)4826,0

3126,0

4002,4

Експлуатація загальнодержавних та міжгосподарських державних меліоративних систем (5001050 - 0421) (2405050 - в 2002 році)

336252,7

410040,4

456513,7

548099,7

1384387182215460.html
1384453734702011.html
1384570241506059.html
1384689858666348.html
1384757756709135.html