Картотека книгозабезпеченості Медичний факультет


Картотека книгозабезпеченості

Медичний факультет


Кафедра акушерства та гінекології

Акушерство

Основна література

Акушерство: Підручник для лікарів-інтернів /За ред. В.І.Грищенка.-Харків: Основа, 2000. – 608 с.

233 прм.

Бодяжина В.И. и др. Акушерство: Учеб. для мед. ин-тов – 4-е изд., перер. и доп. – Курск : АП Курск, 1995. – 496 с.

2 прм.

Бодяжина В.И. и др. Акушерство: Учеб. для мед. вузов – 3-е изд., перер. и доп. /В.И. Бодяжина, К.Н. Жмакин, А.П. Кирющенков. – М.: Медицина, 1986. – 496 с.

313 прм.

БодяжинаВ.И., Жмакин В.И. Акушерство : Учебн. для мед. ин-тов. – 2-е изд. перер. и доп. – М.: Медицина, 1979. – 534 с.

121 прм.

Бодяжинм В.І., Жмакін К.М. Акшерство : Підручник для мед. ін-мів. – К.: Вища шк.,1974. – 416 с.

92 прм.

Жорданиа И.Ф. Учебник акушерства : Для мед ин-тов. – 4-е изд. – М.: Медицина, 1964. – 600с

114 прм.

Жорданиа И.Ф. Учебник акушерства : Для мед. ин-тов. – 3-е изд. – М.: Медгиз, 1961. – 628 с.

151 прм.

Запорожан В.М. Акушерство і гінекологія.: Підруч. для студ. вищ. навч. мед. закд. 3-4- рів. акр.- К.: Здоров’я,

Книга 1. Акушерство. - 2000.- 432с.

295 прм.

Михайленко Е.Г., Бублик- Дорняк Г.М. Патологическое акушерство: Практ. пособие по прогр. обуч.- К., 1976.

25 прм.

Михайленко Е.Т., Бублик- Дорняк Г.М. Ситуационные задачи по акушерству: Уч. пособие для мед. ин-тов.- К.: Вища школа, 1987.- 432с.

176 прм.

Додаткова література

Акушерство: Учеб. пособие для мед, ин-тов./Под ред. В.С.Ельцова-Стрелкова. - М.: Изд-во УДН, 1987. – 296 с

64 прм..

Акушерство: Учеб. пос./А.А. Иванов и др. – М.: УДН, 1987. – 290 с.

155 прм.

Жиляєв М.І. та ін. Акушерський фантом: Навч. пос. для 3-4 р.а. – Тернопіль : Джура, 1998. – 192 с.

9 прм.

Методичні матеріали, екзаменаційні питання з акушерства та гінекології для проведення державного практично-орієнтованого випускного іспиту. – Тернопіль, 2006. 70 с.

Методичні розробки для студентів 4 курсу з патологічного акушерства / А.Ю. Франчук та ін.- Тернопіль : Мед. акад., 1997.- 56с.

101 прм.

Методичні розробки для студентів 6 курсу з акушерства та гінекології/ А.Ю. Франчук та ін.- Терн.: Мед. акад., 1997.- 106с.

50 прм.

Методичні розробки з акушерства для студентів ІV курсу / За ред. С.В. Хміля.- Тернопіль : Укрмедкнига, 1999.- 184с.

444 прм.

Методические указания для субординаторов к практическому освоению акушерства и гинекологии.- Днепропетровск, 1988.- 163с.

56 прм.

Метод. указания к внеаудит. работе студентов по оперативному и патологическому акушерству.- Тернополь, 1976.- 52с.

290 прм.

Методические указания к внеаудиторной работе студентов по физиологическому акушерству.- Тернополь, 1986.- 60с.

268 прм.

Михайленко Е.П., Бублик- Дорняк Г.М. Физиологическое акушерство.- 2-е изд., испр. и доп.- К.: Вища школа, 1982.- 368с.

20 прм.

Ультрасонографія в акушерстві : Навчальний посібник /В.І. Пирогова. та Ін. - Львів : Компакт-Лв, 2005. – 96 с.

5 прм.

Methodological instructions for 4 etfr studing students on obstetrics. -

Тернопіль : Укрмедкнига, 2004. – 235 с.
Гінекологія

Основна література

Бодяжина В.И., Жмакин К.Н. Гинекология: Уч. для мед. ин-тов. – 3-е изд., перер. и доп. – М.: Медицина, 1977. – 415 с.

203 прм.

Гинекология: Учеб. для мед. ин-тов /Л.Н. Василевская, ред. – М.: Медицина, 1985. – 432 с.

180 прм.

Запорожан В.М. Акушерство і гінекологія.Книга 2. Гінекологія: Підруч. для студ. вищ. навч. мед. закл. 3-4 рів. акр.- К.: Здоров’я,

Книга 2. Гінекологія . - 2000.- 312с.

300 прм.

Жорданиа И.Ф. Учебник гинекологиим : Уч. для мед ин-тов. – М.: Медицина, 1962. – 412 с.

98 прм.

Хміль С.В., та ін. Гінекологія : Підручник для студ мед.вузів /Хміль С.В.,Кучма З.М., Романчук Л.І. – Тернопіль : Укрмедкнига, 1999. – 544 с.

602 прм.

Gynecology : Manual for students of the Higners Medical Schools of the 3-4 degree of accred/ /Edit. S. Khmil. - Ternopol : Ukrmedkniga, 2003. - 460 p.

Додаткова література

Методические указания для субординаторов к практическому освоению акушерства и гинекологии.- Днепропетровск, 1988.- 163с.

56 прм.

Методичні розробки для студентів 5 курсу з гінекології / С.В. Хміль ті ін.- Тернопіль : Укрмедкнига, 1998.- 82с.

398 прм.

Методичні розробки для студентів 5 курсу з гінекології/ А.Ю. Франчук та ін.- Тернопіль : Мед. акад., 1997.- 54с.

94 прм

Михайленко Е.Т., Бублик- Дорняк Г.М. Гинекология : Пос. по програм. обучению для мед. ин-тов.- К.: Вища школа, 1979.- 423с

189 прм..

Сборник ситуационных задач по гинекологии : Учебное пособие. – М.: Изд. УДН, 1989. – 64 с.
Кафедра анатомії людини
Анатомія людини : Підручник для студ. вищ.МНЗ 4 р.а. : В з-х т. /Під ред. В.Г.Ковешнікова. – Луганськ,

Т.1. – 2005. – 328 с.

9 прм

Анатомія людини у питаннях та відповідях (опорно-руховий апарат): Навч. пос. для студ. ВМНЗ III-IV рів. акр. : В 2-х т./За ред. Л.І. Федонюка. – Тернопіль: Укрмедкнига, Т.1 – Запит. і відповіді з теоритичної частини, - 2002. – 812 с.

200 прм.

Анатомія людини в запитаннях та відповідях (опорно-руховий апарат): У 2-х ч.: Навч. пос. для ст. ВМНЗ III-IV р.а./За ред. Я.І. Федонюка. – Терн.: Укрмед. Т.1. Ч.2. Запитання та відповіді до рисунків. – 2004. – 504 с.

200 прм.

Анатомия человека: В 2-х т. /За ред. М.Р. Сапина. – Изд. 5-е перер. и доп. – М.: Медицина,

Т.1 – 2001 – 640 с.

1 прм

Анатомия человека: Учебник: В 2-х т. /Под ред. М.Р. Сапина – 3-е изд. – М.: Медиц,

Т. 1. - 1996. – 544 с.

1 прм

Анатомия человека: В 2-х т.: Учеб. для студ. мед. ин-тов. /Под ред. М.Р. Сапина. – М.: Медицина,

Т.1. – 1987. – 288 с.

384 прм.

Анатомия человека. В 2-х т.: Учеб. для мед. ин-тов /Под ред. М.Р. Сапина: - М.: Медицина,

Т.1 – 1986. – 286 с.

66 прм.

Анатомия человека : Учеб. для студ. мед. ин-тов : В 2-х т. /Под ред. М,Р, Сапина. – М.: Медицина,

Т.2. – 1987. – 488 с.

375 прм.

Анатомия человека. В 2-х т.: Учебник для мед. ин-тов /Под ред. М.Р. Сапина. – М.: Медицина.

Т.2. – 1986. – 479 с.

61 прм

Гайворонский И.В., Петрова Т.Б. Анатомия зубов человека : Уч. пособие по анатомии человека. – СПб : Элби, 2005. – 56 с.

10 прм

Кравчук С.Ю. Анатомія людини (на основі сучасн. Міжнар. номенклатури) : В 2-х т.- Чернівці

Т.1.- 1998.- 296с.

3 прм.

Кравчук С.Ю. Анатомія людини (на основі сучасн. Міжнар. номенклатури) : В 2-х т.- Чернівці

Т2.- 1998.- 344с.

4 прм.

Людина: Навчю пос. з анатомії та фізіології/ Гол. Ред. Сміш.- Пер. з англ.- 4-е вид.- Львів: Бак, 2006.

15 прм.

Людина: Навч. пос. з анатомії та фізіології/ Гол. ред. Сміш.- Пер. з англ.- 2-е вид.- Львів: Бак, 2002.

15 прм.

Матешук- Вацеба Л.Р. Нормальна анатомія: Навчально- метод. посібник для студ. та виклад. мед. ін-тів.- Львів: Поклик сумління, 1997.- 420 с

215 прм.

Неттер Френк. Атлас анатомії людини.- 2-е вид./ Пер. з англ.- Львів: Наутілус, 2004.- 592с.

210 прм.

Привес М.Г. и др. Анатомия человека: Ученик для мед. ин-тов. - 9-е изд. перераб. и доп.- М.: Медицина, 1985.-672с.

203 прм

Синельников Р.Д., Синельников Я.Р. Атлас анатомии человека : В 4-х т. : Уч. пособие для мед.ин-тов. – М.: Медицина,

Т.1. Учение о костях, соединениях костей и мышцах. – 1989. – 344 с.

229 прм.

Синельников Р.Д., Синельников Я.Р. Атлас анатомии человека : В 4-х т. : Уч. пособие для мед.ин-тов. – М.: Медицина,

Т.2. Учение о внутренностях и эндокринных железах. – 1990. – 666 с.

229 прм.

Синельников Р.Д., Атлас анатомии человека : В 3-х т. : Уч. пособие для мед.ин-тов. –

5-е изд. перер. и доп. – М.: Медицина,

Т.1. Учение о костях, суставах, связках и мышцах. – 1978. – 471 с.

153 прм.

Синельников Р.Д., Атлас анатомии человека : В 3-х т. : Уч. пособие для мед.ин-тов.-

5-е изд. перер. и доп. – М.: Медицина,

Т.2. Учение о внутренностях и сосудах. – 1979. – 472 с.

219 прм.

Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека : В 3-х т. : Уч. пособие для мед.ин-тов. –

5-е изд. перер. и доп.-М.: Медицина,

Т.3. Учение о нервной системе, органах чувств и органах внутр.секреции. – 1983. – 400 с.

161 прм.

Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека : В 3-х т. : Уч. пособие для мед.ин-тов. – М.: Медицина,

Т.3. Учение о нервной системе, органах чувств и органах внутр.секреции. – 1981. – 399 с.

7 прм.

Синельников Р.Д., Атлас анатомии человека : В 3-х т. : Уч. пособие для мед.ин-тов. –

4-е изд. перер. и доп. – М.: Медицина,

Т.1. Учение о костях, суставах, связках и мышцах. – 1972. – 458 с.

27 прм.

Синельников Р.Д., Атлас анатомии человека : В 3-х т. : Уч. пособие для мед.ин-тов. -4-е изд. перер. и доп. – М.: Медицина, Т.2. Учение о внутренностях и сосудах. – 1973. – 468с.

37 прм.

Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека : В 3-х т. : Уч. пособие для мед.ин-тов. - 4-е изд. перер. и доп. – М.: Медицина,

Т.3. Учение о нервной системе, органах чувств и органах внутр.секреции. – 1974. – 399 с.

47 прм.

Синельников Р.Д., Атлас анатомии человека : В 3-х т. : Уч. пособие для мед.ин-тов. – М.: Медицина,

Т.1. Учение о костях, суставах, связках и мышцах. – 1967.

27 прм.

Синельников Р.Д., Атлас анатомии человека : В 3-х т. : Уч. пособие для мед.ин-тов. – М.: Медицина,

Т.2. Учение о внутренностях и сосудах. – 1967.

37 прм.
Додаткова література

Борисевич А.И. и др. Словарь терминов и понятий по анатомии человека /А.И. Борисевич, В.Г. Ковешников, О.Ю. Роменский. – М.: Высш. школа, 1990. – 272 с.

136 прм.

Боянович Ю.В. Анатомия человека: Карманный атлас: Для студ. высш. уч. завед. – Х.: Торсинг; Рост-на-Дону: Феникс, 2000. – 720 с.

4 прм.

Голод Б.В. Кістки і суглоби в рентгенівському зображенні: Лекція. – Терн., 1995. – 20 с.

10 прм.

Гомон В.О. Загальне вчення про м”язи: Лекція. – Терн., 1995. – 16 с.

10 прм.

Закалюжний М.М., Андрейчин М.А. Посібник з анатомії і клінічної термінології : Навч. пос. для студ. інтерн., курсантів ІУЛ.- К.: Здоров’я,1993.- 224с.

80 прм.

Збірник тестових завдань „Крок 1” з анатомії людини./ Л.І.Федонюк і ін.- Тернопіль: Укрмедкнига, 2002.- 116с.

77 прм.

Крылова Н.В., Искоренко И.А. Анатомия в схемах и рисунках ( спинной, головной мозг и череп. нервы) : Уч. пос.- М.: УДН, 1986.

109 прм.

Крылова Н.В., Гирхиди П.М. Анатомия спинномозговых нервов в схемах и рисунках : Атлас- пособ.- М.: Изд-во УДН, 1991.- 55с.

261 прм.

Крылова Н.В., Наумец Л.В. Анатомия органов чуств ( в схемах и рисунках).: Атлас- пособие.- М.: УДК, 1991.-96с.

447 прм.

Матеріали метод. забезпечення самостійної роботи студ. з письмової частини державних перехідних іспитів по анатомії людини/ Під ред. Я.Федонюка.- Тернопіль, 1993.- 157с.

2 прм.

Метод. матер. по анатомии человека для внеаудиторной самостоятельной работы студентов.- Терн., 1989.- 27с.

342 прм.

Методичні вказівки для самопідготовки студ. до екзаменаційної сесії з анатомії людини (теор.пит. та практ.завд.) – Тернопіль, 2005. – 42 с.

1 прм.

Методичні вказівки для самопідготовки студ. до практ. занять з анатомії людини (опорно-руховий апарат). – Тернопіль : Укрмедкнига, 2004 . – 101 с.


Метод. указ. к изучению аппарата движения: Для студ. леч. Фак.- Ч.1. Остеология./ В.Г.Ковешников и др.- Тернополь, 1985.- 58с.

353 прм.

Методические указания к изечения к изучению аппарата движения: Для студ. лечеб. фак. Ч.2.Артросиндесмология/ В.Г.Ковешников и др.- Тернополь, 1985.- 40с.

370 прм.

Методические указания к изучению аппарата движения: Для студ. леч. Фак.- Ч.3. Миология/ В.Г. Ковешников и др.- Тернополь, 1985.- 62с.

398 прм.

Метод. вказів. для самопідгот. студентів стомат. фак-ту до практ. зан. з анатом. людини ( внутрішні органи).- Терн.: Укрмедкнига, 2004.- 35с.

75 прм.

Методичні розробки для самопідготовки студентів стоматологічного факультету до практичних занять з анатомії людини (опорно- руховий апарат).- Тернопіль: Укрмедкнига, 2004.- 88с.

79 прм.

Метод. для самопідгот. студ. під час вивчення анатомії опорно- рухового апарату/ Ред. Я.І. Федонюка, Н.Х. Микули.- Тернопіль .: Укрмедкнига, 1997.- 52с.

52 прм.

Методичні розробки для самопідготовки студентів до практичних занять з анатомії людини / М.С.Гнатюк та ін. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2002. – 69 с. (1. Спинномозкові нерви. 2. Головний мозок. 3. Вегетат.нерв.сист. 4. Орг.чуття)

277 прм.

Методичні розробки для самопідготовки студентів до практичних занять з анатомії людини (опорно- руховий апарат).- Тернопіль: Укрмедкнига, 2000.- 99с.

301 прм.

Методичні розробки для самопідготовки студентів до практичних занять з нормальної анатомії (анатомія внутрішніх органів).- Тернопіль: Укрмедкнига, 2001.- 65с.

184 прм.

Методичні розробки для самопідготовки студен. до практич. занять з анатомії людини (серцнво-судинна система) / Підгот.: М.С. Гнатюк та ін.- Терн.: Укрмедкн., 1999.- 58с.

293 прм.

Микула Н.Х. Анатомія головного мозку: Лекція.- Терн., 1995.- 22с.

10 прм.

Сапин М.Р., Биліч Г.Л. Анатомия человека : Учебник для биол.спец. вузов. – М.: Высш. школа, 1989. – 544 с.

148 прм.

Стебельский С.Е. и др. Аантомия сосудистой и периферической нерсвной системі человека : Атлас схем. – К.: Вища школа, 1984. – 167 с

256 прм..

Учебные задания по анатомии человека (для студ. 1-2 курсов леч. фак). – Тернополь, 1985.

330 прм.

Федонюк Я.І. Функціональна анатомія ендокринної системи : Лекція. – Тернопіль, 1995.–17 с.

10 прм.

Федонюк Я., Сікора В. Збірник тестових запитань і відповідей по анатомії людини з фаху „Лікувальна справа” (для студ. 1 курсу , студ-випускн., та лікарів-інтернів) – Тернопіль, 1993. – 37 с.

150 прм.

Штабровський І.З.Органи дихання : Лекція. = Тернопіль, 1995. – 13 с.

10 прм.

Human Anatomy/ B.Y. Reminetskyy. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2002. – 90 с.

82 прм.

Human Anatomy . 1. Lokomotory apparatus : Bones joinst. musculature : Notes. /Borys J Reminetskyy. – Тернопыль : Укрмедкнига, 2002. – 89 р.

96 прм.

Reminetskyy B. Y. and others. Guidance for practical classes on human anatomy. - Ternopil : Ukrmedkn., 2003. - 203 p.

225 прм.

Reminetskyy B. Y., Fedonyuk Y. Notes for practical studies on Human Anatomy nervus sistem. - Ternopil : Ukrmedkn., 2003. – 58p.

78 прм.

Reminetskyy B. Y., Fedonyuk Y. Splanchnology and Vascular system. - Ternopil : Ukrmedkn., 2002. – 73 p.

81 прм.
Кафедра Внутрішньої медицини з клінічною імунологією та алергологією
Внутрішні хвороби

^ Основна література
Біловол О.М. та ін. Фармакотерапія внутрішніх захворювань та їх невідкладних станів: Навч. пос. для студ. вищ. мед. закл. освіти 3-4 рів. акр. та лік.-інтернів /О.М. Біловол, І.К. Латогуз, В.Ф. Москаленко. – Х.: Основа, 2001. – 240 с.

99 прм.

1394345796880696.html
1394470116380212.html
1394639417574715.html
1394675028466023.html
1394755653263868.html